top of page

Pasaport Nasıl Alınır ? Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Pasaport Nedir?

Pasaport, uluslararası seyahatlerde kullanılan yetkili kuruluşlar ve konsolosluklar tarafından verilen kişinin vatandaşlığının kanıtı niteliğinde bir belgedir. Defter şeklindedir, yaklaşık 40 sayfadır. Farklı ülkelere giriş çıkış yapmayı mümkün kılan pasaport farklı sürelerde alınabilir ve ve belirli bir son geçerlilik tarihi bulunur. Devletin, vatandaşlarına başka ülkeye gitmek için izin vermiş olduğunu belirtir ve vizeler üstüne işlenir. 

Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

Türk vatandaşlarının farklı özelliklerine göre alabilecekleri 4 çeşit pasaport türü bulunur. Halk arasında renkleri ile de anılan pasaport çeşitleri aşağıdaki gibidir: 

1. Umuma Mahsus Pasaport – Bordo Pasaport

2. Hususi Pasaport – Yeşil Pasaport

3. Hizmet Damgalı Pasaport – Gri Pasaport

4. Diplomatik Pasaport – Siyah Pasaport

➤ En yaygın olanları Bordo ve Yeşil pasaportlardır.

Umuma Mahsus Pasaport – Bordo Pasaport

 

Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • TC No'lu Kimlik,

 

2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm),

• Pasaport Defter Bedeli Makbuzu : Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli , tüm bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir. 

• Pasaport Harç Bedeli Makbuzu : Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Bedeli, tüm bankalara yatırılabilir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

 • Mevcut Pasaport (Eski Pasaportunuz) : Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

• 18 yaş altında olanlar için Muvafakatname: Kanuni mümessilleri tarafından noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir. (4721 Sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi gereğince.). Pasaport alacak kişinin kaç yaşında olursa olsun pasaport müracaatına bizzat gelmesi gerekmektedir.

• Pasaport Almak İsteyen Öğrenciler ; Öğrenimine Türkiye’de devam eden öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksek okul yönetimlerine başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edebilir.

Hususi Damgalı Pasaport – Yeşil Pasaport

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeşil Pasaport, TBMM eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri olmak üzere devlet kademesinde belirli sürelerde hizmet vermiş olan vatandaşların almaya hak kazandığı pasaport türüdür. 

Yeşil pasaport sahiplerinin İngiltere hariç bir çok Avrupa Birliği ülkesine vizesiz giriş çıkış yapma hak tanır.

Ayrıca emeklilik veya çekilme nedeniyle artık görev yapmayanlar da yeşil pasaporta sahip olabilir.  

Yeşil pasaport sahiplerinin çocukları eğer evlenmemişlerse veya sigortalı bir işe başlamamışlarsa; Yeşil Pasaport alma hakkına sahip olurlar.

Yeşil Pasaport(Hususi Damgalı Pasaport), için başvuru esnasında bürokrasi daha farklı işler. Kişinin öncelikle çalıştığı kurumdan ne kadar süre ile çalıştığını gösteren belgeyi onaylatması gerekir. Sonrasında Umuma Mahsus Pasaport başvurusu için gerekli  belgelerle pasaport başvurusu yapılabilir. Aynı şekilde emekliler, emekli oldukları tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekir. İstifa ederek görevlerinden ayrılanlar ise; istifa ettikten sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için, istifa ettikleri kurumdan istifa ettiği tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekecektir.

Yeşil Pasaport sahiplerinin yurtdışına çıkışlarında belge gösterme zorunluluğu kalktı! Yeşil Pasaportta Son Durum sayfamızı ziyaret ederek konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

bottom of page